Main Page

From WikiName
Jump to navigation Jump to search

NorWiki

NorWiki er et prosjekt for å lage et konservativt, patriotisk alternativ til Wikipedia. NorWiki inneholder den informasjon som er mest nyttig for å gjøre nordmenn mer nasjonalsinnede og mer bevisste på den samfunnsskadelige propaganda som preger mange informasjonskilder.

For at ikke wikiens innhold skal sprike alle veier, og for å unngå «flere kokker mer søl», vil det i NorWikis spede begynnelse være få personer som har redigeringstilgang.

Vi er norske patrioter som ønsker å bevare Norge for fremtidige generasjoner.

Denne wikien er «høyrevridd», men det betyr ikke at den skal inneholde løgner eller billig propaganda som får våre motstandere til å skratte høylytt. Vi ønsker å opprettholde viss integritet og troverdighet, selv om vi gjerne sier det ingen andre tør å si.

Vi verdsetter saklighet, presisjon og kildehenvisninger. I den grad mulig bør tekstene skrives på et lettforståelig språk.